Králičí hop je úžasný sport, plný radosti pro majitele i pro králíčka.
Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého milovníka zvířat a nikoho nenechají na pochybách, že zaujetí pro sport je silné na obou stranách.
Králíci jsou šťastní z pohybu mimo klec, z poznávání nových věcí a prostředí. O velkém přínosu pro zdravotní stav nemluvě. A majitelé se mají čím odreagovat.

Králičí-hop.cz

Velikono?n zvody v Krli?m Hopu p?i For Pets


< Zpět na výpis článků

Velikono?n zvody v Krli?m Hopu p?i For Pets

14.4.2012 Vstavit? PVA Praha 9 Let?any Hala ?.2


Zveme Vs na oficiln zvody v krli?m skkn. Na akci p?edpokldme tisk i televizi, ceny vt?z?m bude p?edvat osobn? p?edseda OK ?SCH.
Vyzv?te tedy sv krl?ky k akci a z?astn?te se! Kadou ?ast (i tu mn? povedenou) ocenme, na sv si p?ijdou krl?ci i majitel. Pro vt?ze mme p?ipraveny kvalitn ceny. P?i ?asti zskte zdarma vstupenku pro sebe a jednu doprovodnou osobu na veletrh For Pets a ostatn soub?n veletrhy.

Vyhlen disciplny:
Rovinn zvod (lehk t?da, st?edn t?da, t?k t?da)
Skok dalek
Skok vysok
Parkur (lehk t?da, st?edn t?da, t?k t?da)

Povrch: koberec
Rozm?ry plochy: 10 x 24m
Ubytovn krlk? po dobu sout?e: v klecch po?adatele

Rozhod?: Ren Stupka, Jind?ich p, Lada pov-Krej?ov, Jan Mare (zm?na rozhod?ch vyhrazena)

Po?adatel: ?SCH - Klub Krli? Hop, Sokolohradsk 1043, Chot?bo?, 583 01 odpov?dn po?adatel: Lada pov-Krej?ov, spolupo?adatel: Eva Bukri?ov
P?ihlky zaslejte:
psemn? na adresu Lada pov-Krej?ov, Sokolohradsk 1043, Chot?bo? 583 01 nebo v elektronick podob? na e-mailovou adresu: l.sipova@apetit.eu

Uzv?rka p?ihlek: 4.4.2012, p?ijet p?ihlky potvrzujeme psemn? (!) a zaslme potou bezplatn vstup na veletrh For Pets pro 2 osoby. Pokud budete mt vce krl?k?, m?eme zajistit voln parkovn na parkoviti pro po?adatele.

Veterinrn podmnky: vichni zvodc krlci mus bt nezam?niteln? ozna?en (tetovn, mikro?ip) a mus se prokzat platnm O?kovacm pr?kazem, ze kterho je z?ejm, e byli nejmn? 3 tdny p?ed p?emst?nm vakcinovni proti myxomatze a moru krlk? a jsou podle vakcina?nho schmatu udvanho vrobcem vakcny v imunit? proti t?mto nkazm. (Obvykle se jedn o 1 rok proti moru krlk? a o 6 m?sc? proti myxomatze.)
Vichni krlci mus projt hlavnm vstupem na veletrh For Pets, kde bude celodenn veterinrn p?ejmka pro cel vstavit?. Zv?ata mus bt zdrav, bez zjevnch p?znak? onemocn?n, jinak nebudou na vstavit? vput?na.
Startovn: Pro ?leny KKH Pro ne?leny KKH
za kadou p?ihlenou dvojici v jedn discipln? 30,-K? 80,-K? za kad dal start 20,-K? 20,-K? (dvojice v jin discipln? nebo stejn zvodnk a jin krlk) Startovn zaslejte na ?et 43-73179850267/0100, p?padn? je mono platit p?i presenci v hotovosti.
Sout?n ?d: Vichni sout?c jsou povinni se na zvodech ?dit platnm Sout?nm ?dem KKH, kter je k dispozici na webovch strnkch klubu KKH (klubkralicihop.webnode.cz). Seznmen s nm a svoji v?li ?dit se tmto ?dem ?dit stvrzuj svm podpisem na P?ihlce k zvod?m.
Vyhlen discipliny:
Rovinka lehk Max 25cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Rovinka st?edn Max 35cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Rovinka t?k Max 40cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur Lehk Max 25cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur St?edn Max 35cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur T?k Max 40cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Skok vysok Po?te?n vka 45cm
Skok dalek Po?te?n dlka 40cm

Program:
09,00 10,15 Presence zvodnk?
10,30 12,00 Parkur
12,30 13,30 Skok do vky
14,00 15,00 Skok do dlky
15,30 17,00 Rovinn zvody
17,30 Vyhlen vt?z?

P?hlka ke staen zde.

 
Fotografie k článku:

Související články (1):


Zpět na předchozí stranu | Nahoru


© 2010 - 2014

© 2010 | www.kralici-hop.cz


Publikování nebo další šíření obsahu serveru kralici-hop.cz je bez písemného souhlasu redakce webu kralici-hop.cz zakázáno.


Redakci pište na email info@kralici-hop.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na kralici-hop.cz, pište na e-mail admin@kralici-hop.cz