Králičí hop je úžasný sport, plný radosti pro majitele i pro králíčka.
Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého milovníka zvířat a nikoho nenechají na pochybách, že zaujetí pro sport je silné na obou stranách.
Králíci jsou šťastní z pohybu mimo klec, z poznávání nových věcí a prostředí. O velkém přínosu pro zdravotní stav nemluvě. A majitelé se mají čím odreagovat.

Králičí-hop.cz

Jak si vybrat krlka na krli? hop


< Zpět na výpis článků

Jak si vybrat krlka na krli? hop

Velmi ?asto se na m? obracej lid s otzkou kter plemena jsou vhodn na krli? hop? D?ve, ne bychom si vybrali plemena, musm upozornit, e to nen ani tak o plemeni, jako o jednotlivch zv?atech. Krlk na Hop mus bt aktivn, kontaktn k ?lov?ku, sebev?dom a p?itom ne agresivn, velmi dob?e osvalen na zdech a na zadn partii a v neposledn ?ad? zcela zdrav.Kdy p?jdete do svho chovu vybrat zv?e na skkn, mohu vm dt n?kolik uite?nch rad:

Pokud to jde, prohldn?te si nejprve rodi?e. Samci i samice se od sebe svmi projevy li, p?i vb?ru na to musme tak myslet. Samce (otce) hledme velmi vitlnho, stle poskakujcho po kotci, a k tomu ideln? mazlka, kter vm hned podstr? svoji hlavu k mazlen, kdy otev?ete kotec. Velmi patn jsou projevy agrese u samc?, pokusme se najt nekonfliktnho jedince, protoe s agresivnmi zv?aty se cvi?en m?e stt pro ?lov?ka i nebezpe?n.


U matky bvaj projevy aktivity skryt. Sami?ky toti nedvaj sv fyzick schopnosti tak najevo jako samci. Tak agresivn chovn u nich m?e bt zp?sobeno ?j nebo strachem o potomstvo. Take spe vybrme komunikativn zv?e, nebo vyuijeme nhody, kdy zahldneme sami?ku v n?jak netypick situaci, nap?klad kdy se vylek, vysko? z kotce apod., a uke sv fyzick schopnosti.


Tak zdravotn strnku vb?ru nen mon p?ehlet. Rodi?e by m?li mt rovn? rostl, siln kon?etiny. Pozor na r?zn genetick poruchy, jako jsou vady chrupu, kostry, zraku nebo sluchu, ale i onemocn?n srdce.


Kdy mme vytipovan rodi?e, zam??me se na ml?ata. Op?t se dvme na vitalitu, zdravotn strnku, ale tak na psychickou odolnost mld?te. Nap?klad kdy dojde k n?jak nep?edvdan udlosti (nap?. tlesknut nebo zachrast?n kl??), je nejlep zv?e to, kter se za?ne jako prvn chovat normln?. Pokud mezi ml?ata kl?e polome, je nejlep zv?e, kter si kl?e dojde o?ichat.


?asto za?naj lid u ns skkat se zakrslmi krl?ky, co bych ?ekla, e je klasick jev v zemch, kde skkn teprve za?n. Vhodou krli?ho hopu je, e nemuste mt za sebou velk chov, abyste se mohli tto zlib? v?novat. Sta? vm jeden krl?ek, kterho mte doma za mazlka a zakrsl?ci jsou v tomhle sm?ru nejlep. Jsou to iv a na potravu nenro?n krl?ci, kte? dky svmu lehkmu t?lu p?esko? opravdu hodn?. Jedna z mch prvnch sami?ek na hop (?an?a modr t?slov sami?ka, hmotnost 1,1kg) sk?e 40cm, co je p?i jej velikosti impozantn skok. Problmy by ovem nastaly, kdyby se opravdu vyhlsila sout? ve skoku do vky, kter na 40cm za?n. Malink zv?tko by v tom p?pad? nem?lo anci.


Pokud bychom hledali v ?istokrevnch plemenech krlk?, kter by bylo vhodn na skkn, mohu ?ci, e se hod tm?? kad. Vylou?ila bych pouze masn plemena krlk? a tak ta plemena, u kterch dosp?l jedinci p?eshnou 5 kg hmotnosti. Tato zv?ata jsou p?li t?k pro Hop. P?i skkn by trp?ly klouby v tlapkch, zejmna p?i dopadech za p?ekkami. Jako nejvhodn?j se jev spe mal plemena o hmotnosti 2-3kg s leh? kostrou a velkou vitalitou, jako jsou Holandt krlci, Angli?t strak?i, St?b?it mal, mal Rexi, mal a zakrsl berani, mn? typick ?in?ily mal atd. Zajmav na Hop by mohli bt i ?et strak?i, mon prv? s tmhle plemenem m?eme v budoucnosti ud?lat dru do sv?ta.


Pokud se podvme do zahrani?, v N?mecku v Karlsruhe jsem potkala na sout?i opravdu irokou klu plemen, od zakrslch, po mal i st?edn plemena krlk?. Dokonce skkala i bl Angora. P?edpokldala jsem velk vskyt zaje?ch krlk? na tto sout?i, ale osobn? jsem zde nezahldla skkat jedinho, t?ebae na p?edvd?cch akcch n?meckch chovatel?
v ?echch byli k vid?n.


Pokud se podvme na vb?r plemen v zemch, kde se ji sk?e 25 let, m?eme jednozna?n? ?ci, e nejpouvan?j jsou krlci kolem 3 kg hmotnosti. Dnov pouvaj na Hop r?zn barevn varianty zakrslch a malch beran?, holandskch krlk? a jejich k?enc?. Dokonce i k?enc? mezi klasickmi krlky a berany. Kdybychom si ud?lali pr?m?r, tak 40% jejich krlk? jsou ?istokrevn zv?ata, nebo alespo? tak vyhlejc krlci, 60% jsou k?enci. Co do vsledk? v zvodech jsou k?enci jednozna?n? lep.


Pokud budeme chtt celkov shrnut jednotlivch plemen, m?eme ?ci, e nejvy rychlosti na p?ekkovch drahch dosahovali krlci berani. Byli tak vrazn? lep v sout?i ve skoku do dlky. Naproti tomu klasi?t krlci, v?tinou k?enci holandskch krlk?, byli na drze pomalej, ale za to jist?j skokani. Byli tak vrazn? lep v sout?i ve skoku do vky. Mon dky t?mto vlastnostem se na zvodech ve skandinvskch zemch mno mezi plemenn k?enci, lecht?n pouze na vkon. Jejich kupn cena je dokonce vy, ne u klasickch ?istokrevnch krlk?, prodvanch na chov.


Je to ovem celkem pochopiteln, kdy si p?edstavte, e Dnsk rekord ve skoku do vky je 99,5cm a do dlky 3m. Zv?ata, kter tohle dokou, mus bt skute?n? vjime?n a jsou vsledkem dlouholet prce Dnskch chovatel? a mnohaletho lecht?n na vkon.


 
Fotografie k článku:

Související články (1):

Zpět na předchozí stranu | Nahoru


© 2010 - 2014

© 2010 | www.kralici-hop.cz


Publikování nebo další šíření obsahu serveru kralici-hop.cz je bez písemného souhlasu redakce webu kralici-hop.cz zakázáno.


Redakci pište na email info@kralici-hop.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na kralici-hop.cz, pište na e-mail admin@kralici-hop.cz