Králičí hop je úžasný sport, plný radosti pro majitele i pro králíčka.
Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého milovníka zvířat a nikoho nenechají na pochybách, že zaujetí pro sport je silné na obou stranách.
Králíci jsou šťastní z pohybu mimo klec, z poznávání nových věcí a prostředí. O velkém přínosu pro zdravotní stav nemluvě. A majitelé se mají čím odreagovat.

Králičí-hop.cz 4. Mistrovstv ?R v Krli?m hopu

Autor: Administrtor | Přidáno: 30. ?jna 2015

Podzim je op?t tady a s nm i dal, v po?ad ji 4. (!) Mistrovstv ?esk republiky v Krli?m hopu. Vechny nadence pro tento sport zvu na tuto podvanou. Vichni ?astnci se museli b?hem roku 2015 na toto Mistrovstv kvalifikovat! Proto je opravdov ?est pro kadho zvodnka v?bec se z?astnit. A v??te, e to nebylo jednoduch, krli? hop je v ?R na opravdu vysok rovni. Vyhrt v ?R titul Mistr znamen bt nejlep v sou?asn dob? i ve st?edn Evrop? nap?. ve skoku vysokm nebo skoku dalekm to plat na 100%. Pokud Vs krli? hop opravdu zajm, nevhejte a na tuto akci se je?te podvat. Cena vstupnho: 50,-K? Po?adatel zvodu: ?esk svaz chovatel? - Klub Krli? hop


 Zakldme Krli? Hop - Chot?bo?

Autor: Administrtor | Přidáno: 24. z? 2012

V ptek jsme m?li prvn sch?zku zjmovho krouku pro d?ti a mlde v Chot?bo?i. Obrovskou radost nm ud?lal zjem Chot?bo?skch d?t. Vypad to, e tadu bude plno skv?lch novch zvodnk?. Instrukto?i: Lada pov, Jan Mare. D?t se selo 17!!! Take musme d?ti rozd?lit do dvou skupin. Od pond?lka se za?nme u?it, u se t?m, jak se jim povede. Chce-li se n?kdo z okol Chot?bo?e p?idat, ozv?te se na tel.: 603 576 168.


Jak nau?it krl?ka skkat

Pr zkladnch rad co d?lat, kdy se rozhodnete vychovat ze svho krli?ka sportovce...

Jak nau?it krl?ka skkat

Nejlep v?k kdy za?t jsou 3 m?sce v?ku krlka. Ale ji jsme za?ali u?it i star krl?ky, dokonce jsme m?li ve vcviku 3letou samici bernka. A skkn ji za?alo velmi brzy bavit. Byla to vak sami?ka bytov, h?kan od svch d?t. Zkladn socializace a navzn dobrho vzjemnho vztahu mezi ?lov?kem a krl?kem je pro za?tek vcviku velmi d?leit.

V po?tcch se krl?ci u? chodit v postroji. Dobr postroj je proto jedna z nejd?leit?jch pom?cek pro vcvik krli?ho hopu. Mus krl?kovi dob?e sed?t, nesm mu bt ani t?sn (pod nasazen postroj musme vsunout bez problm? prst), ani p?li voln, aby se krl?kovi p?i b?hu nezachytvaly tlapky.

Teprve, kdy se v postroji krl?ci pohybuj s jistotou, za?nme je u?it skkat. Skkn je pro krlky p?irozen zleitost. B?h, skok i pohyb vp?ed je pro n? obdobou lidskch sportovnch aktivit. Proto si velmi rdi proskakuj p?ekkami sami, jakmile pochop, e tato ?innost je od nich dan a nmi lidmi ocen?n (pochoutka, pochvala).

Na za?tku se u? p?esko?it p?ekku jen 10cm vysokou. Kdy si vytvo? nvyk, e kdykoliv ho majitel postav p?ed p?ekku, p?esko? ji, postavme t?chto 10cm vysokch p?ekek za sebou n?kolik, cca ve vzdlenosti 1m.

Vchova krlk? hopk? je obdobn jako vchova kon, postroj je pro n? jako pro kon? udidlo. Musme si tuto pou?ku pamatovat p?i kadm zsahu. end
Fotografie k článku:
nahled

Související články (3):

© 2010 - 2014

© 2010 | www.kralici-hop.cz


Publikování nebo další šíření obsahu serveru kralici-hop.cz je bez písemného souhlasu redakce webu kralici-hop.cz zakázáno.


Redakci pište na email info@kralici-hop.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na kralici-hop.cz, pište na e-mail admin@kralici-hop.cz